Final Voyage of the Blessed Blodwen

Et Nyt Håb?
Hvori fortællingen tager sin begyndelse

D10.jpge sidste par uger har ikke været gode
for Den Velsignede Blodwen!

hr.png
I flere dage lå I og krydsede frem og tilbage, lige under horisonten, ud for en af de mindre Spanske havne og ventede på et skatteskib der skulle stå ud derfra. Og da I endelig blev trætte af at vente, lagde I til i havnen for at se hvor skatteskibet blev af – og så viste det sig at det var sejlet ud nogle ganske få, men kritiske, timer før I var begyndt at ligge på lur.

For at turen ikke skulle være helt spildt endte I med at ty til ærligt sømandsskab, og tog en last friske madvarer ombord som I nu har sejlet til St Andrews en af de pænere Engelske havne på Jamaica. Profitten på den tur har været minimal, og kistebunden er pinligt synlig – men hvad værre er har Katpajnen været afskyeligt ædru i flere dage og har entusiastisk blandet sig i alt hvad der foregår på skibet.

Men nu skimtes et lys forude i tågen: Johnny har nemlig lige rapporteret at skibet John Ball er klar til at stævne ud fra St. Andrews mod England – faktisk venter de kun på at få ‘brændt’ det sidste overskydende landlov af før de kan sejle – og det ville de kun gøre hvis de havde en last ombord.
Jeres egne forsyninger er toppet af, lasten er losset, pengepungene gnaver. Alt hvad I mangler er ordren om at sætte afsted!

Hvad der sker herfra må vi tage d.12 Juli…

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.