Final Voyage of the Blessed Blodwen

Et Nyt Håb?

Hvori fortællingen tager sin begyndelse

D10.jpge sidste par uger har ikke været gode
for Den Velsignede Blodwen!

hr.png
I flere dage lå I og krydsede frem og tilbage, lige under horisonten, ud for en af de mindre Spanske havne og ventede på et skatteskib der skulle stå ud derfra. Og da I endelig blev trætte af at vente, lagde I til i havnen for at se hvor skatteskibet blev af – og så viste det sig at det var sejlet ud nogle ganske få, men kritiske, timer før I var begyndt at ligge på lur.

For at turen ikke skulle være helt spildt endte I med at ty til ærligt sømandsskab, og tog en last friske madvarer ombord som I nu har sejlet til St Andrews en af de pænere Engelske havne på Jamaica. Profitten på den tur har været minimal, og kistebunden er pinligt synlig – men hvad værre er har Katpajnen været afskyeligt ædru i flere dage og har entusiastisk blandet sig i alt hvad der foregår på skibet.

Men nu skimtes et lys forude i tågen: Johnny har nemlig lige rapporteret at skibet John Ball er klar til at stævne ud fra St. Andrews mod England – faktisk venter de kun på at få ‘brændt’ det sidste overskydende landlov af før de kan sejle – og det ville de kun gøre hvis de havde en last ombord.
Jeres egne forsyninger er toppet af, lasten er losset, pengepungene gnaver. Alt hvad I mangler er ordren om at sætte afsted!

Hvad der sker herfra må vi tage d.12 Juli…

Comments

Onkel_Thorsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.